GAMYBOS UŽSAKYMŲ VALDYMAS

      Sukurta dalinai automatizuota užsakymų valdymo sistema: nuo užsakymų priėmimo iki galutinio atsakymo užsakovui elektroniniu paštu. Sistema apima šiuos proceso dalyvius: koordinuojantį meistrą, gamybos meistrą, barų meistrus, apskaitininką bei padalinio vadovą, kuris tvirtina gamybos aktą, nurodo galutinę užsakymo kainą. Vėliausiai šie duomenys pasiekia koordinuojantį meistrą, kuris toliau kontaktuoja su užsakovu.

Projekto nauda:

• užsakymo vykdymo informacija lengvai pasiekiama, naudojant sistemos terminalus, paprasta užsakymo vykdymo eigos kontrolė

• aiškiai apibrėžiama atskirų grandžių atsakomybė

• automatizuota gamyklos išteklių panaudojimo analizė (sutaupoma žmogiškųjų išteklių)

• darbuotojų tabelių vedimas bei realių darbo sąnaudų fiksavimas užtikrina užsakymo vykdymo kontrolę

• automatizuota užsakovo informavimo sistema

• visa su užsakymais susijusi informacija (brėžiniai, aktai, užsakovų duomenys ir t.t.) laikoma sistemos serveryje ir yra lengvai pasiekiama per sistemos terminalus

Užduotis

Palengvinti užsakymų apskaitos darbus, efektyviai kontroliuoti vykdomus užsakymus, automatizuotai vykdyti gamybos išteklių panaudojimo analizę, sistemingai kaupti ir laikyti su užsakymais susijusią informaciją bei palengvinti atskirų užsakymų vykdymo grandžių atsakomybės nustatymą.