LANKYTOJŲ STATISTIKA

      Duomenų rinkimo ir statistikos sistema yra skirta užsakovo valdomo prekybos centro lankytojų savanoriškai pateiktų asmeninių duomenų rinkimui bei analizei. Prekybos centro marketingo skyriaus darbuotojai, naudodamiesi šios sistemos funkcijomis gali suvesti lankytojų duomenis į sistemą, vykdyti minėtų duomenų paiešką bei atlikti reikiamas korekcijas. Taip pat poreikiui esant šių duomenų pagrindu formuoti paprastas bei kryžmines ataskaitas su įvairiais prekybos centro lankomumo rodikliais. Sistema analizuoja bei interpretuoja turimus duomenis bei pateikia ataskaitas tekstiniu arba grafiniu pavidalu. Šias ataskaitas galima eksportuoti į įvairias grafines arba .xls formato bylas. Sistema automatiškai koduoja visus esminius vartotojų bei lankytojų asmeninius duomenis.

Projekto nauda:

• Visi prekybos centro lankytojų duomenys yra vienoje vietoje ir lengvai pasiekiami atsakingų darbuotojų

• Įvedamų duomenų nuspėjimo, standartizavimo, tikrinimo funkcijos sumažina klaidos tikimybę bei sutaupo laiko

• Aiškios statistinių rodiklių ataskaitos suteikia naudingos informacijos apie įvairius prekybos centro lankomumo aspektus

• Sistemos sugeneruoti lankytojų savanoriškai pateiktų kontaktinių duomenų sąrašai suteikia galimybę šią informaciją panaudoti prekybos centro marketingo tikslais

• Priėjimo prie duomenų kontrolė bei duomenų kodavimas užtikrina duomenų apsaugą

Užduotis

Sukurti prekybos centro lankytojų informacijos duomenų bazės valdymo sistemą su statistikos pateikimo funkcionalumu. Informacijos suvedimo įrankiai turi būtu suprojektuoti taip, kad kaip įmanoma labiau automatizuotų suvedimo procesą. Sistema turi pateikti reikiamų parametrų ataskaitas tekstiniu bei grafiniu pavidalu, taip pat eksportuoti sugeneruotas ataskaitas .xls formatu. Esminiai duomenys turi būti koduojami ir prieinami tik identifikuotiems sistemos vartotojams.