SVEIKINIMŲ SIUNTIMAS

      Sukurtas pilnas sveikinimų siuntimui skirtas IT sprendimas, kurį sudaro adresatų duomenų bazės su joms valdyti reikalingais įrankiais, siuntimo servisas bei siuntimo serviso valdymo terminalas. Siuntimo serviso terminale yra suprojektuoti visi įrankiai, skirti adresatų duomenų valdymui (adresato įkėlimas, redagavimas, trynimas, paieška), sveikinimo atviruko redagavimui, įvykių kūrimui. Kiekvienam įvykiui sveikinimo atvirukas gali būti pritaikytas individualiai ir su kreipiniu, taip pat galima priskirti adresatų grupes pagal lytį ir/arba amžių. Sistema automatiškai susiranda adresato vardą ir atitinkamai pakeičia jo galūnę.

Projekto nauda:

• Visiem klientam automatiškai siunčiami sveikinimai nurodytomis progomis, todėl užsakovas gali nesirūpinti, jog užmirš kurį nors klientą

• Automatiškai suasmeninami kreipiniai palieka gerą įspūdį užsakovo klientams

• Įvykių bei atvirukų koregavimo galimybės sistemą padaro universalią ir ilgaamžę

Užduotis

Sukurti automatinę elektroninių laiškų su sveikinimais siuntimo sistemą. Sistemos funkcionalumas turi leisti formuoti elementarius sveikinimo šablonus, valdyti asmenų, kuriems siunčiami sveikinimai, duomenų bazę, bei kurti įvykius, kurių proga siunčiami sveikinimai. Turi būti galimybė skirstyti sveikinimų gavėjus į grupes pagal amžių ir lytį, bei nustatyti siuntimo laiko langą.