Programavimo paslaugos

      Įgyvendinti projektai išsiskiria unikalumu ir aukštu individualumo lygiu. Kiekvienas darbas atliekamas detaliai, suderinus su užsakovu keliamus funkcinius reikalavimus sistemai, kurie geriausiai atitiktų įmonės bei jos klientų poreikius. Tikime, kad sistemų efektyvumas slypi jų funkcionalume, o ne aplinkoje, todėl kuriame aiškias ir paprastas naudoti sistemas.

Projektų įgyvendinimas vykdomas keliais etapais:

Verslo proceso analizė

Šio etapo metu išsiaiškinami kliento poreikiai, ruošiama dokumentacija, aprašomos preliminarios būsimos sistemos funkcinės bei techninės specifikacijos. Išanalizavus įmonės informacinius srautus bei procesus, pateikiama „Funkcinių reikalavimų detalizacija“, pagal kurią bus kuriama nauja sistema ar adaptuojama įmonėje naudojama programinė įranga.

Projektavimas

Naudojantis verslo proceso analizės metu surinktais duomenimis, įvardijami funkciniai ir nefunkciniai reikalavimai, aprašomos būsimos sistemos funkcijos. Paruoštas projektas teikiamas peržiūrai, po kurios gali būti patvirtintas arba grąžintas koregavimui. Kai projektas visiškai tenkina kliento poreikius, galutinai suderinamas biudžetas bei darbų etapų laiko grafikas.

Projekto realizavimas

Projektas įgyvendinamas pagal iš anksto suderintą laiko grafiką, kuomet atliekami projektavimo metu įvardyti sistemos kūrimo darbai. Šis etapas yra svarbiausias, o jo trukmė – ilgiausia.

Testavimas

Prieš įdiegiant sistemą į kliento techninę įrangą, suvedami arba importuojami sistemai palaikyti reikalingi duomenys ir atliekamas kruopštus testavimas. Pastebėtos klaidos nedelsiant pašalinamos.

Diegimas ir palaikymas

Atlikus sistemos testavimą ir įsitikinus, jog sistemoje nėra klaidų, ji įdiegiama į kliento techninę įrangą. Esant poreikiui, įmonės personalas supažindinamas su darbo specifika ir sistemos teikiamais privalumais, konsultuojama visais su sistema susijusiais klausimais. Klientui pageidaujant, vykdoma tęstinė sistemos priežiūra.