APSKAITOS PRIETAISŲ PATIKRA IR VALDYMAS

      Parengta apskaitos prietaisų patikros ir remonto registracijos sistema, apimanti šiuos proceso dalyvius: prietaisų priėmėją (sandėlyje), prietaisų remontininkus, prietaisų tikrintojus (prie patikrų stendų), remonto baro meistrą, kalibravimo laboratorijos viršininką, komercijos vadybininkus, konstruktorius, šiluminės technikos gamybos vadovą.

      Sudaryta galimybė saugoti ir skaityti PDF formatų failus. Ataskaitų generavimas sukurtas taip, kad jas būtų galima peržiūrėti ekrane, atspausdinti per spausdintuvus, įdiegtus darbo vietose, ir eksportuoti į Microsoft Excel programą. Sistema leidžia periodiškai archyvuoti duomenų bazę.

 

 

 

Užduotis

Sukurti skaitiklių patikros ir remonto registracijos informacinę sistemą, kuri apjungtų ir supaprastintų skirtingų darbuotojų atliekamus veiksmus.